Hva er hypnose?

Hypnose er en tilstand hvor kroppen din er svært avslappet, mens bevisstheten din er fokusert om et (snevert) område». Det er kanskje lettere å forstå hvis vi sier litt mer:

  • All hypnose er selv-hypnose
  • Hypnose er ikke søvn. Med sove mener vi avslappet som om du sover.
  • Hypnose er en naturlig sinnstilstand du har vært i tusenvis av ganger .

Du har opplevd hypnose dersom du:
– Har dagdrømt
– Kjørt forbi en avkjørsel du kjenner på motorveien
– Blitt redd når du leser

Hypnoterapeuten kan ikke kontrollere deg – du har alltid kontrollen.
Du kan ikke bli værende i hypnose. Skjer noe «farlig», vil du gå ut at hypnose – hypnose er
rett og slett konsentrasjon.

Ingen har noengang blitt skadet av å bli hypnotisert
Det verste som kan skje, er at du sovner i stedet for å gå inn i hypnose. Alle med normal intelligens, konsentrasjonsevne og vilje til å følge instruksjoner kan gå inn i hypnose.

Forskjellen mellom hypnose og hypnoterapi Hovedgrunnen til all mystikken og alle misforståelsene omkring hypnose er scenehypnosen. Det er artister som f.eks. tryllekunstnere og illusjonister som bruker deler fra hypnose, og fremstiller hypnose som noe langt mer mystisk og kontrollerende enn det det virkelig er. Mange av oss har sett på show med. f.eks. nordmannen Torgrim Holte, som tilsynelatende får tilfeldig utvalgte menesker til å hoppe rundt som høns, tro at de er Elvis osv. Det du ser er bare en liten del av sannheten, og menneskene tror IKKE de er høns eller Elvis, de bare later SOM OM de er det.

Hypnoterapi betyr å bruke hypnose i en terapeutisk sammenheng, altså for å hjelpe menesker til å få det bedre.
Hypnoterapi brukes også til å gjenoppleve tidligere hendelser. I regresjonshypnose får du løst opp mye fra fortiden, du kan få unnskyldning, du kan få hjelp til å uttrykke sinne, svik av din voksne person, eller hjelpere, samtidig som du føler at du har fått oppreisning.  Det er viktig å bruke en hypnoterapeut du stoler på, og er trygg sammen med, om du vil gjøre regresjon.

Noen av de vanligste områdene hvor hypnoterapi brukes, er: Avhengighet (f.eks. røykeslutt og vektreduksjon), selvtillit, huske glemte hendelser / gjenstander, bli mer avslappet og rolig, forbedre sportslige prestasjoner.

Teksten er hentet fra www.hypnoseforbundet.no

b173e66aed-krok_hjem